Aanbod

Materialz combineert bewezen innovatiemethodiek met de kennis over materialen en processen vanuit verschillende industrietakken tot succesvolle innovaties voor de duurzame bescherming van staal en beton.

Materialz biedt een nieuwe mix aan om duurzame groei te realiseren met innovatie. De stappen mix voor een succesvolle innovatie:

  1. Innovatie Kickstart
  2. Innovatie Professional
  3. Innovatie Partner

Innovatie Kickstart

Als onderneming ervaart u dat er moet iets gebeuren om succesvol in de markt te blijven op het gebied van duurzaamheid en winstgevendheid. Het ‘iets’ wordt door Materialz in de stap ‘Innovatie Kickstart’ tot een of enkele ideeën omgezet binnen een vastgesteld toepassingsgebied. De ideeën worden geconcretiseerd tot producten/ en of processen waarbij Materialz richting geeft hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

Innovatie Professional

Dit is de opstap op de ‘Innovatie Kickstart’ waarbij Materialz de long list van potentiële ideeën en hieruit geconcretiseerde producten en/ of processen u ondersteund om deze tot een top 3 te reduceren. Op basis van deze top 3 stelt Materialz een innovatieplan op waarin de uit te voeren kernactiviteiten van het innovatietraject, de benodigde in- en externe kennis en op te zetten R&D-activiteiten benoemd worden. Het innovatieplan vormt de gids waarmee uw onderneming het innovatietraject doorloopt.

Materialz levert u de externe kennis op het gebied van R&D, materialen, proceskunde en testing.

Innovatie Partner

Als partner neemt Materialz deel aan het volledige innovatietraject. Vanuit het innovatieplan volgt een project plan en een business case van het meest belovende product en/ of proces.

In nauwe samenwerking met Materialz vind de ontwikkeling tot een eindproduct en/ of proces plaats. De go to market introductie wordt door Materialz ondersteund en begeleid.